• Utredningstekniker
    Vi lär ut detektivarbeteets grundläggande principer och tekniker. Detta kan omfatta spårning, övervakning, bevisinsamling, förhörstekniker och källkritik. Vi är noga med att betona vikten av att agera inom lagens ramar och respektera individens rättigheter under utredningar.
  • Teknologi och digitala verktyg
    Eftersom tekniken har stor betydelse för detektivarbete idag, vi inkluderar en avdelning om moderna digitala verktyg och tekniker som används inom utredningsbranschen. Det kan inkludera användning av övervakningsutrustning, digital forensik och dataspårning.
  • Praktiska övningar och fallstudier
    För att främja en kreativ och praktisk lärandemiljö, vi har inkluderat praktiska övningar och case-studier som liknar verkliga scenarier. Det kan vara rollspel för att träna förhörstekniker, utreda fiktiva fall och lösa problem med hjälp av kreativ problemlösning.