Tjänstebeskrivning: OSINT (Open Source Intelligence)

Vår OSINT-tjänst (Open Source Intelligence) är en kraftfull resurs för både privatpersoner och företag som vill få tillgång till omfattande och relevanta uppgifter om företag, individer eller annan information som finns tillgänglig online. Med hjälp av avancerade tekniker och specialiserade verktyg granskar vi offentligt tillgänglig information på internet, såsom sociala medier, nyhetsartiklar, forum och öppna register, för att skapa en djupgående bild av den sökta enheten.

Hur kan OSINT hjälpa dig?

1. Företagsanalys och Marknadsinsikter:

  • Få värdefull insikt om konkurrenter, samarbetspartners eller potentiella kunder.
  • Analysera marknadsposition, strategier och rykte för att fatta välgrundade affärsbeslut.

2. Bakgrundskontroll och Due Diligence:

  • Genomför noggranna bakgrundskontroller på potentiella anställda, partners eller kunder.
  • Verifiera utbildnings- och arbetsbakgrund samt identifiera eventuella kopplingar till oönskade aktiviteter.

3. Personlig Säkerhet och Riskbedömning:

  • Öka medvetenheten om din egen digitala fotavtryck för att undvika potentiella säkerhetsrisker.
  • Få information om möjliga hot och risker relaterade till en individ eller organisation.

Vår OSINT-tjänst levererar pålitlig och användbar information som kan vara avgörande för att ta informerade beslut. Kontakta oss idag för att dra nytta av denna kraftfulla resurs och ta din informationssökning till nästa nivå.

sv_SE