Vi utreder sjukskrivningar åt ditt företag. Efter vår analys har vi gjort en undersökning på antal falska sjukskrivningar vilket motsvarar mer än 70% av alla sjukskrivningar som görs. Med vår hjälp kan vi bevisa och dokumentera det så att ni kan varsla arbetstagaren.

Vår tjänst fokuserar på att hjälpa företag att utreda sjukskrivningar på ett effektivt och rättvist sätt. Vi genomför noggranna utredningar av sjukskrivningar som görs inom ditt företag. Genom vår undersökning har vi upptäckt att över 70% av dessa sjukskrivningar kan vara falska.

Med hjälp av spaning och detektivarbete kan vi identifiera dessa bedragare på ett effektivt sätt av följande skäl:

1. Observation och Mönsterigenkänning:
– Genom noggrann observation av beteenden och mönster hos de anställda kan vi upptäcka avvikelser som indikerar falska sjukskrivningar. Det kan vara allt från ovanligt beteende till inkonsekvenser i rapporteringen.

2. Säkerhet och Konfidentialitet:
– Som Detektivbyrå är vi tränad i att arbeta diskret och säkerställa att all information hanteras med högsta sekretess och integritet.

3. Erfarenhet och Expertis:
– Med års erfarenhet inom utredningsarbete och specialisering på sjukskrivningsbedrägeri har vi utvecklat en förmåga att läsa mellan raderna och identifiera även de mest sofistikerade bedrägerierna.

Sammanfattningsvis, genom att tillämpa övervakning/spaning kan vi gräva djupt och exponera sanningen bakom sjukskrivningarna. Detta gör det möjligt för oss att skydda ditt företag och säkerställa att varje sjukskrivning är legitim och rättmätig.

Dokumentation och Bevis:
– Vi noggrant dokumenterar resultaten av vår analys och utredning. Detta inkluderar tydliga bevis på eventuell falsk sjukskrivning.

Rådgivning och Åtgärdsplan:
– Vi presenterar våra resultat för dig och ger råd om hur du bäst kan hantera situationen. Detta kan inkludera rekommendationer om varsel eller andra lämpliga åtgärder.

Fördelar för kunden:

– **Faktainsikt**: Du får en klar förståelse för omfattningen av eventuella falska sjukskrivningar inom ditt företag.
– **Handlingskraft**: Med dokumenterade bevis i handen har du möjlighet att vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa rättvisa och överensstämmelse med lagstiftningen.
– **Ekonomiska Besparingar**: Minskar kostnader för ogrundade sjukskrivningar och ökar produktiviteten inom företaget.

Om du har några frågor eller vill veta mer om vår tjänst, är du välkommen att kontakta oss när som helst. Vi ser fram emot att hjälpa ditt företag att effektivisera hanteringen av sjukskrivningar och säkerställa en rättvis arbetsmiljö.

sv_SE