Nyheterna om att Säkerhetspolisen har höjt terrorhotnivån till 4, vilket indikerar ett högt hot, påminner oss om vikten av att vara medvetna och förberedda.

Som individer har vi en roll att spela när det gäller att upprätthålla säkerheten i vårt samhälle. Vi behöver inte vara rädda, men det är klokt att vara medvetna om hotet och agera ansvarsfullt. Här är några tankar om hur vi kan hålla oss säkra i dessa tider:‍Var uppmärksam: Håll dig informerad om aktuella händelser och var medveten om din omgivning. Om du ser något misstänkt, rapportera det till rätt myndighet.‍Utveckla en säkerhetsmedvetenhet: Lär dig om säkerhetsåtgärder och rutiner. Vet var utgångar och nödutgångar finns, och ha en plan för vad du ska göra om en farlig situation uppstår.‍Samarbeta: Dela viktig information med andra, både i ditt personliga nätverk och online. Tillsammans kan vi hjälpa till att sprida medvetenhet och förhindra hot.‍Var vaksam online: Var försiktig med vad du delar på sociala medier och var medveten om potentiella phishing-attacker. Bedragare kan försöka utnyttja aktuella händelser.‍Utbilda dig själv: Ta del av utbildning om personlig säkerhet och krishantering. Kunskap är en av de bästa försvarsmekanismerna.‍Anpassa dina vanor: Överväg att undvika platser med stora folksamlingar om det är möjligt. Att vara medveten om din omgivning kan minska risken för att hamna i farliga situationer.

sv_SE