Det är med tungt hjärta jag ser på hur vårt vackra land påverkas av ökad vapenvåld. Situationen har blivit allt mer farlig för våra invånare. Kriminella gäng och grupper skapar en otrygghet som ingen borde behöva leva med.Detta vapnet hittades i en bostad i Stockholm och det är ett påminnelse om det akuta behovet av att adressera detta problem. Vi behöver gemensamt arbeta för att stärka samhällets förebyggande åtgärder, öka resurserna för polisen och skapa fler möjligheter för unga att hitta meningsfulla alternativ.Personligen har jag själv känt en oro på mitt arbete där jag ofta befinner mig på “känsliga” områden. Jag har blivit hotad av kriminella som till och med gått så långt som att säga att de kommer döda mig. Låt oss tillsammans stå upp för ett tryggare och säkrare Sverige.

sv_SE